Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

  • Vanaf 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen en is de wet van 1921 met betrekking tot de verenigingen zonder winstoogmerk, IVZW en de stichtingen niet meer geldig. De meest recente versie van dit nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt u via deze link terug.

  • Het nieuwe wetboek zal pas van toepassing worden op bestaande vzw’s vanaf 1 januari 2020 (art. 39, §1, Al. 1 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze wet vindt u via deze link terug.)

  • De bestaande VZW’s moeten hun statuten ten laatste aanpassen aan het nieuwe wetboek op 1 januari 2024 (art. 39, §1, al.3 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zie bovenstaande link).

  • Sinds 1 mei 2018 kunnen VZW’s failliet gaan. (Insolventierecht, Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht. Via deze link vindt u de meest recente versie terug.)

  • Sinds 1 november 2018 is de ondernemingsrechtbank bevoegd geworden voor geschillen tussen VZW (art. 574, 1° Gerechtelijk wetboek. U vindt de meest recente versie van het Gerechtelijk wetboek terug via deze link).

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.