Bestuur

Raad van Bestuur

  • Voorzitter : Dr Mily AMPE
  • Ondervoorzitter : Dr Véronique LETOCART
  • Penningmeester : Dr Hossain AZDAD
  • Vice-penningmeester : Dr Jean COLIN
  • Secretaris : André NEBIE
  • Ondersecretaris : Dr Moene SEUNTJENS
  • Verantwoordelijke Studiedienst : Dr Silviu Braga 
  • Verantwoordelijke Communicatie & PR : Dr Maaike Van Overloop