Onze doelstellingen

De 7 belangrijkste doelstellingen van de vzw Feprafo

1.

Het ontwikkelen en verdedigen van het forfaitair betalingssysteem van de eerste lijn in de Belgische gezondheidszorg

2.

Het oprichten van een federatie van forfaitaire eerstelijnspraktijken. Deze federatie dient de gemeenschappelijke belangen van deze praktijken te verdedigen, in het bijzonder bij de overheid en het RIZIV

3.

Het verbeteren van de kwaliteit van de medische en paramedische zorgen, zowel curatief als preventief

4.

Het bevorderen van de opstart, de integratie en de coördinatie van forfaitaire eerstelijnszorgen. Hiervoor komen alle samenwerkingsvormen in aanmerking : multidisciplinaire centra, huisartsengroepspraktijken, netwerkpraktijken, solopraktijken, ...

5.

Het bevorderen van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en efficiënte eerstelijnsgeneeskunde

6.

sixième butSamen te werken met de overheid (RIZIV, ...) en alle betrokkenen (patiënten, gezondheidswerkers en hun organisaties…) aan het uitwerken van een meer efficiënte gezondheidszorg-politiek

7.

Het bevorderen van de wetenschappelijke, professionele en financiële uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg