FAQ

 • waarom nu een nieuwe vereniging stichten ?

  1) Vele onafhankelijke centra voelden zich wat geïsoleerd en er was een grote drang om zich te verenigen, aangezien samenwerking en problemen gezamenlijk te bespreken enorm ondersteund werken voor de deelnemers. Iedereen voelde de noodzaak om in deze evoluerende maatschappij meer feed-back, ondersteuning en vertegenwoordiging te verkrijgen.

  2) De huidige groeperingen van forfaitaire praktijken (VWGC, Fédération des maisons médicales, GVHV) dragen gedeeltelijk een visie uit, waarin de onafhankelijke centra zich niet helemaal kunnen vinden. De politieke vertegenwoordiging van de onafhankelijke centra in de commissie forfait was daardoor niet duidelijk.

 • zijn de andere verenigingen onvoldoende of komen ze tekort ?

  neen, we zijn complementair en staan open voor alle mogelijke verschillende entiteiten van forfaitair werkende centra.
  Ze moeten zich enkel akkoord verklaren met onze doelstellingen. Het verschil met WGC en Maison Médicale zit vooral in de organisatiestructuur: binnen onze vereniging zijn alle organisatiestructuren toegestaan, zodat ook kleinere praktijken de kans krijgen om zich binnen het forfait stapsgewijs te organiseren.

 • wie zijn de leden, wie kan er lid worden ?

  iedereen die zich kan terugvinden in onze statuten

 • gaat het over een nieuw systeem ?

  Een Medisch Huis (= Forfaitair systeem) is niet nieuw, onze vereniging van deze verschillende “onafhankelijke” huizen is wel nieuw en vult verschillende behoeften in; oa  :

  • de vertegenwoordiging naar de Overheid (RIZIV, enz) en naar andere organisaties toe ;
  • kwalitatief werk op basis van correct gebruik van de ziekteverzekering,
  • ondersteuning van jonge of reeds gevestigde artsen/verpleegkundigen die in dergelijk systeem wensen te werken (starten of  omvormen tot) 
 • wat is voordeel van multidisciplinair werken binnen het forfaitsysteem ?

  Binnen het forfaitsysteem lopen de geldstromen anders, zodat de wettelijke omkadering voor samenwerking en taakdelegatie naar verpleegkundigen en assistenten in de praktijk mogelijk wordt. Er is ruimte voor projectmatig werken en voor aandacht voor patientenparticipatie. Op deze manier kan een andere cultuur rondom chronische zorg opgebouwd worden en kan veel meer ingezet worden op preventie.

  Men heeft hierbij ook het voordeel dat de huisartsen administratief ondersteund worden met sekretariaat, wat van onschatbare waarde in zich heeft.
  Ook voor de patientenzorg komt dit ten goede.

  Onthaalpersoneel, coördinator van het centrum , alsook andere paramedici (zoals kinesisten) verbeteren de werkomgeving waarbij de artsen zich kunnen concentreren op hun corebusiness, namelijk de zorgverstrekking, naast hun andere rollen als communicator, manager, samenwerker.

 • zijn er wetenschappelijk onderbouwde gegevens betreffende het forfaitair systeem voor de toekomst, o.a. in verband met de vergrijzing van onze populatie?

  Op wetenschappelijk gebied heeft het KCE in 2012 in zijn advies betreffende de keuze voor de organisatie van de  eerstelijnsgeneeskunde – zeker de chronische zorg –  het forfaitaire systeem sterk in de kijker gezet.

 • is dergelijk systeem haalbaar in de praktijk voor elke (jonge pas afgestudeerde of oudere) gevestigde huisarts/zorgverstrekker?

  Vanaf 2013 heeft het RIZIV (op basis van een berekeningen/studie va het Intermutualistisch College) een nieuw betalingssysteem op punt gesteld die grotere mogelijkheden en ademruimte geeft aan dergelijke multidisciplinaire Medische Huizen. Starten in een forfaitair systeem is nu meer aantrekkelijk en beschikbaar voor jonge zorgverstrekkers... dit ondersteunt ook onze vereniging

 • wat doen we met eFact binnen de medische huizen ?

  eFact bestaat nog niet voor de medische huizen.

   In het laatste akkoord artsen/ziekenfondsen van december 2015 moest men dus een oplossing zoeken voor ons omdat we ook recht moeten hebben op de verhoogde telematicapremie. Men heeft voor de medische huizen daarom eFact gelijk gesteld met het factureren via electronische dragers waartoe we reeds langer verplicht zijn. 


  Zolang de factureringsoftwares niet aangepast zijn voor medische huizen, is het wijs om ook de facturatie van de technische prestaties nog niet via eFact te doen (situatie eind maart 2016).

 • hoe zit het met het moratorium met betrekking tot de oprichting van nieuwe forfaitaire praktijken?

  Bij de voorstelling van het budget 2017 in oktober 2016, heeft de Minister een audit (beleidsevaluatie) aangekondigd van de sector inzake organisatie, werking en kostenstructuur, om op basis van de resultaten het systeem te optimaliseren.

  Geen enkele nieuwe forfaitaire praktijk ('medisch huis') zal mogen ontstaan zolang de conclusies van de audit niet gekend zijn, behalve diegene waarvan de aanvraag voor 8 oktober 2016 bij het RIZIV werd ingediend.

  Aangezien de opstart van de audit vertraging heeft opgelopen, zal het moratorium vermoedelijk een realiteit zijn gedurende het grootste deel van het jaar 2017.