Dr Bram Spinnewijn

Huisarts in De Wijkpraktijk (Antwerpen)

Dokter Spinnewijn richtte met twee andere huisartsen De Wijkprakttijk in Antwerpen op. Sinds januari 2017 functioneert deze praktijk volgens het forfaitaire systeem

“Veel huisartsen zien zich tegenwoordig genoodzaakt een patiëntenstop in te lassen. In het systeem van de prestatiegeneeskunde krijg je een automatisme van te blijven werken voor bestaande patiënten en geen nieuwe patiënten aan te nemen. Door over te schakelen naar forfaitaire geneeskunde, kan ik eindelijk aan taakdelegatie doen, en mij volledig focusen op de essentie van mijn werk. Na een jaar heb ik helemaal het gevoel dat ik terug de dokter ben die de patiënt analyseert en een behandelplan opstel, die ik dan terug kan delegeren naar een verpleegkundige die dit opvolgt. Dit voelt heel leuk aan. Ik voel mij weer enorm gemotiveerd."

Voor dokter Spinnewijn, bevordert het forfaitaire systeem ook de relatie met de patiënten. 

“Als ik nu ongerustheid hoor over een patiënt, kan ik gewoon naar die patiënt stappen want ik ben verantwoordelijk voor die patiënt. Ik moet er niet voor vergoed worden. Terwijl hij of zij niet gemakkelijk uit zijn eigen initiatief naar mij zou komen. Er is geen sprake meer van broodwinning. De relatie wordt veel oprechter en wordt ook zo ervaren door patiënt : hij heeft deste meer het gevoel dat zijn huisarts werkelijk om hem geeft want hij komt spontaan naar hem toe."

Toch wordt volgens dokter Spinnewijn zeker geen misbruik gemaakt, door de patiënten, van de laagdrempeligheid van de consultatie onde het forfaitair systeem. “Patiënten stappen makkelijker om vragen te stellen, maar komen zeker niet te pas en te onpas.. Er is geen waar voor het geld gevoel."

Ook preventie wordt in De Wijkpraktijk ervaren als veel efficënter en proactiever dankzij het forfaitaire systeem. “In de prestatiegeneeskunde moet je hier extra tijd voor vinden, terwijl wij dankzij de forfaitgeneeskunde op een veel doeltreffender manier aan preventie kunnen doen. Zo hebben wij een verpleegkundige aangenomen en een module aangekocht met een preventie-vragenlijst die patiënten online kunnen invullen. Het dossier, wordt opgevolgd door een verpleegkundige, zodat we veel proactiever de preventie kunnen aanpakken."

Dokter Spinnewijn betreurt dat de meeste patiënten in België nog geen kennis hebben van het forfaitaire systeem. “95% moet het systeem uitgelegd krijgen maar ze zijn allemaal zeer gelukkig achteraf.”

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Samen met onze vrienden van de VWGC, GVHV en de UA heeft Feprafo een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem en meer bepaald over samenwerken onder één dak rond (via het forfait), rond :

(i)  chronische zorg; en

(ii)  triage aan het onthaal.

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Samen met onze vrienden van de VWGC en GVHV heeft Feprafo samen met de UA en Jong Domus een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem op donderdag 18 juni 2020.

Dr Xiaomei Wang

Dr Xiaomei Wang

Docteur Xiomei Wang, huisarts in de Centre Médical TMD in Verviers

Dr Filip Goossens

Dr Filip Goossens

Huisarts in De Familiepraktijk (Nijlen)

Een verpleegkundige

Een verpleegkundige

in een forfaitair eerstelijnscentrum 

Dr Bram Spinnewijn

Dr Bram Spinnewijn

Huisarts in De Wijkpraktijk (Antwerpen)