Dr Xiaomei Wang

Docteur Xiomei Wang, huisarts in de Centre Médical TMD in Verviers

Docteur Wang werkt momenteel als huisarts in een forfaitaire groepspraktijk samen met 5 andere huisartsen gevestigd in Verviers.  In dat 'medisch huis' werken ook vier kiné’s en drie verpleegkundigen. Twee personen die instaan voor het onthaal van de patiënten beheren de briefwisseling en de afspraken. En tot slot werd het team ook nog versterkt met een halftijdse psycholoog.

“Voor mij is dit vooral een persoonlijke keuze voor het organiseren van mijn werk. Ik heb altijd graag in groep gewerkt. Maar in de traditionele prestatiegeneeskunde komt dat aspect nauwelijks aan bod”.

Dokter Wang ziet enkel voordelen in het systeem waar zij ingestapt is: “omdat ik mijn administratief werk grotendeels kan delegeren, kan ik meer tijd vrijmaken voor overleg met de kiné’s en verpleegkundigen. Onze gesprekken zijn veel interessanter dan voorheen. Uiteindelijk kan ik meer tijd besteden aan elke patiënt. De multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om elke patiënt teamgewijs op te volgen. En het verpleegkundig personeel is ook sterker betrokken bij de preventie en gezondheidsbevordering”.

Volgens dokter Wang is de forfaitaire geneeskunde nog altijd miskend in België en denken heel wat artsen ten onrechte dat ze enkel aangewezen is voor kwetsbare personen. “Gelukkig is dat aan het veranderen en zien we vandaag artsen die van de prestatiegeneeskunde overstappen naar de forfaitaire praktijk, ook in welvarender regio’s”.

 

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Samen met onze vrienden van de VWGC, GVHV en de UA heeft Feprafo een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem en meer bepaald over samenwerken onder één dak rond (via het forfait), rond :

(i)  chronische zorg; en

(ii)  triage aan het onthaal.

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Samen met onze vrienden van de VWGC en GVHV heeft Feprafo samen met de UA en Jong Domus een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem op donderdag 18 juni 2020.

Dr Xiaomei Wang

Dr Xiaomei Wang

Docteur Xiomei Wang, huisarts in de Centre Médical TMD in Verviers

Dr Filip Goossens

Dr Filip Goossens

Huisarts in De Familiepraktijk (Nijlen)

Een verpleegkundige

Een verpleegkundige

in een forfaitair eerstelijnscentrum 

Dr Bram Spinnewijn

Dr Bram Spinnewijn

Huisarts in De Wijkpraktijk (Antwerpen)