Een verpleegkundige

in een forfaitair eerstelijnscentrum 

Dankzij de forfaitaire financiering is taakdelegatie door huisartsen mogelijk en niet financieel nadelig. Ten opzichte van de patiënten is de multidisciplinaire aanpak zeer gunstig. Persoonlijk haal ik zelf op professioneel vlak veel meer voldoening uit deze vorm van samenwerking.    

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Samen met onze vrienden van de VWGC, GVHV en de UA heeft Feprafo een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem en meer bepaald over samenwerken onder één dak rond (via het forfait), rond :

(i)  chronische zorg; en

(ii)  triage aan het onthaal.

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Samen met onze vrienden van de VWGC en GVHV heeft Feprafo samen met de UA en Jong Domus een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem op donderdag 18 juni 2020.

Dr Xiaomei Wang

Dr Xiaomei Wang

Docteur Xiomei Wang, huisarts in de Centre Médical TMD in Verviers

Dr Filip Goossens

Dr Filip Goossens

Huisarts in De Familiepraktijk (Nijlen)

Een verpleegkundige

Een verpleegkundige

in een forfaitair eerstelijnscentrum 

Dr Bram Spinnewijn

Dr Bram Spinnewijn

Huisarts in De Wijkpraktijk (Antwerpen)