Dr Filip Goossens

Huisarts in De Familiepraktijk (Nijlen)

In 2012 volgde Filip Goosens huisarts Walter Maes definitief op in zijn huisartenpraktijk in Nijlen. Sindsdien bouwt Filip samen met zijn levensgezellin Ruth Maes de praktijk verder op met een derde vaste arts. Het team wordt steeds vergezeld van een huisarts in opleiding (HAIO). De Familiepraktijk maakte begin 2017 de overstap naar het forfaitaire systeem. 

Dokter Goosens gelooft heel sterk in het concept van een huisartsenpraktijk dat volgense het forfaitaire systeem wordt vergoed. “We leven wel in België in een sociale samenleving ? en ik vind het dan ook het belangrijk en terecht dat geneeskunde gratis kan zijn, net als onderwijs. Maar het systeem dat berust op de betaling per prestatie en waarbij de patiënt het geld heel vaak moet voorschieten, vind ik een onnodige omweg. Het forfaitaire systeem, met een vast bedrag per patiënt, werkt veel eenvoudiger en dus efficiënter, zowel voor ons als de patiënt als de ziekenkas”.

Dokter Goosens verkiest het forfaitaire systeem echter niet louter op basis van zijn efficiëntie, maar ook vanuit een maatschappelijke overtuging. “We merken ook dat mensen die financieel zwakker zijn, soms een consult uitstellen omdat ze, zelfs 1 of 2 euro, moeilijk of niet kunnen voorschieten. In het forfaitaire systeem is dit volledig van de baan, er is geen financiële reden om een raadpleging uit te stellen”.

Tenslotte bevordert de forfaitaire geneeskunde van de eerste lijn ook de kwaliteit van de zorgen en de relatie tussen patiënt en arts. “In dit systeem zijn patiënten meer geneigd om bij een vaste huisartsenpraktijk te blijven, wat de kwaliteit van de zorgen ten goede komt. De preventieve campagnes die wij voeren, werken eveneens veel efficiënter, omdat er geen financiële factor is die patiënten weerhouden en wij dus uitgebreide preventieve consults kunnen doorvoeren”

Dokter Goosens ziet echter één groot werkpunt voor de forfaitaire geneeskunde : dit systeem is onvoldoende gekend in België.

 

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Seminarie: Samenwerken onder één dak - donderdag 25 maart 2021

Samen met onze vrienden van de VWGC, GVHV en de UA heeft Feprafo een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem en meer bepaald over samenwerken onder één dak rond (via het forfait), rond :

(i)  chronische zorg; en

(ii)  triage aan het onthaal.

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou? Online seminar (updateflash)

Samen met onze vrienden van de VWGC en GVHV heeft Feprafo samen met de UA en Jong Domus een seminar georganiseerd over het forfaitair betalingsysteem op donderdag 18 juni 2020.

Dr Xiaomei Wang

Dr Xiaomei Wang

Docteur Xiomei Wang, huisarts in de Centre Médical TMD in Verviers

Dr Filip Goossens

Dr Filip Goossens

Huisarts in De Familiepraktijk (Nijlen)

Een verpleegkundige

Een verpleegkundige

in een forfaitair eerstelijnscentrum 

Dr Bram Spinnewijn

Dr Bram Spinnewijn

Huisarts in De Wijkpraktijk (Antwerpen)