Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De federatie FEPRAFO, opgericht eind 2013, werd onmiddellijk erkend als representatieve organisatie van de forfaitaire eerstelijnspraktijken. Sinds 2014 bekleedt FEPRAFO één van de 9 zetels die aan de ’medische huizen’ toegekend werden. Omdat de federatie, door de komst van nieuwe leden en de toename van het aantal patiënten in elk centrum, is blijven groeien, werd haar voor 2018 een tweede zetel toegewezen. De overige zetels zijn ingenomen door de ‘Fédération des Maisons Médicales’ (5, verlies van 1 zetel) en de Vereniging der Wijkgezondheidscentra (2 zetels).

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.