De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Op een uitzonderlijke vergadering van de leden van het Verzekeringscomité en van de Commissie Forfait waaraan ook de auditors van KPMG en het kabinet van minister De Block deelnamen, werden de resultaten van de audit die sinds juli 2017 loopt bekend gemaakt.

Dat er geen grote onthullingen waren, was geen verrassing. De leden van FEPRAFO onderscheiden zich van de overige centra door een hoger aantal patiënten per arts en een lagere financiering, in de meeste gevallen beperkt tot de forfaits afkomstig van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Na deze audit heeft het kabinet De Block gevraagd om een gemengde werkgroep op te richten samengesteld uit leden van de Commissie Forfait en van het Verzekeringscomité, onder het Voorzitterschap van Dr Maaike Van Overloop. Deze werkgroep moet tegen eind april 2018 een aantal voorstellen voor verbeteringen van het systeem en het regelgevend kader formuleren.

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.